Cookie/Süti

Az Mcsoport Magyarország Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B ép. 1. emelet, a továbbiakban: GroupM Hungary) a honlap használata során a felhasználó számítógépén információkat helyezhet el és tárolhat cookie (http sütik) vagy más formátumban. Ezeket a GroupM Hungary arra használhatja, hogy információkat szerezzen arról, hogy Ön a honlapot milyen módon használja. A legtöbb internet böngésző lehetővé teszi a cookie-k merevlemezről történő törlését, a cookie-k blokkolását illetőleg figyelmeztető üzenet megjelentetését a cookie-k elhelyezését megelőzően. A cookie-kat a GroupM Hungary a honlap Ön igényeinek megfelelő kialakítására, termékeinek, szolgáltatásainak, marketing tevékenységének javítására használja.

Adatkezelés/adatgyűjtés

Az Ön által a regisztráció (képzésre történő jelentkezés) alkalmával önkéntesen megadott, személyes adatokat az Mcsoport Magyarország Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B ép. 1. emelet) adatkezelő dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg. Az Önről kezelt adatokat az adatkezelő a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személyek részére.

Az adatkezelő az adatait az alábbi célból, a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően a hozzájárulásának visszavonásáig bizalmasan kezeli.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a regisztráció során az adatainak és az e-mail címének önkéntes megadásával és azok elküldésével kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a GroupM Hungary az adatait kezelje és a jövőben a megadott e-mail címére a GroupM Akadémiával vagy egyéb kapcsolódó képzéssel, eseménnyel kapcsolatban tájékoztatást, hirdetést, ajánlatot vagy egyéb küldeményeket küldjön.

Az adatkezelés célja a regisztráció, az oktatói folyamatok szervezése és munkaerő piaci adatok kezelése, valamint, hogy az adatkezelő, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban tájékoztatót juttasson el Önök és már érdeklődők számára.

Amennyiben nem kívánja, hogy az adatkezelő a személyes adatait tovább kezelje, úgy a hozzájárulását a következő címeken vonhatja vissza: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B ép. 1. emelet és/vagy a diana.torok@groupm.com e-mail cím.

 

GroupM Data Protection Officer

Charlotte Davies: DPO@groupm.com